Date of Thursday, 27 July 2017 English / Thai
เลือกรายการแสดงผล
In time of crisis [All Accounts]
รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
    มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับตั้งแต่วันแรกหลังเกิดเหตุเป็นต้นมา โดยให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และจะดำเนินการต่อไปอีกเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 4 กลุ่มคือการช่วยประทังชีวิต การสร้างต้นแบบที่พักอาศัยชั่วคราว การฟื้นฟูจิตใจ การสร้างต้นแบบการฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและการฟื้นฟูอาชีพ
Date for Reference : 24 Mar 05   [Details]
 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทยจัดโครงการให้อาชีพแก่ผู้ประสบภัย
    มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดแถลงข่าวโครงการให้อาชีพแก่ผู้ประสบภัย 6 จังหวัดภาคใต้
Date for Reference : 06 Jan 05   [Details]
 

บ้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยผู้ประสบภัย
    ขณะนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 ดำเนินการให้ความช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ คลื่นยักษ์ถล่ม ที่ไร้ที่อยู่อาศัย โดยจัดสร้างบ้านเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) (บ้านประกอบสำเร็จรูป) จำนวน 114 หลัง แบ่งเป็นในพื้นที่บ้านบางสัก 40 หลัง บ้านบางม่วง 40 หลัง และ บ้านบางเหรียง 34 หลัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และจากการที่มูลนิธิ ฯ ได้นำรถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ไปประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย ณ หน้าที่ว่าการ อ.ตะกั่วป่า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2547 นั้น บัดนี้รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ย้ายไปประกอบอาหารเพื่อจัดเลี้ยงประชาชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ณ หมู่ 4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ซึ่งจะสามารถประกอบอาหารเลี้ยงได้ ตั้งแต่มื้อเย็น ของวันนี้ (3 ม.ค.48)
Date for Reference : 03 Jan 05   [Details]
 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สร้างบ้านชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัย
    มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 ได้ดำเนินการประสานงานในการขนส่งบ้านชั่วคราว (Knock down) “บ้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาศัย ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” จำนวน 32 หลัง เพื่อจัดสร้างให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย ซึ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจ เข้าพักอาศัย ขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่ คาดว่าจะเริ่มสร้างได้ในวันที่ 29 ธ.ค.47 ณ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
Date for Reference : 29 Dec 04   [Details]
 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
    มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยจัดส่งรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งภาฯ ถุงยังชีพพระราชทาน1,000 ถุง และขวดน้ำเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จำนวน 10,000 ขวด ไปยังพื้นที่อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
Date for Reference : 28 Dec 04   [Details]
 


News and Activities [All Accounts]
อาสาสมัครที่เข้ารับเกียรติบัตรถ่ายภาพร่วมกัน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับร่วมด้วยช่วยกันจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับร่วมด้วยช่วยกันจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ โดยมิได้เรียกร้องสิ่งอื่นใดตอบแทน ในระหว่างวันที่ 26 ธ.ค 2547 - กุมภาพันธ์ 2548 ที่ผ่านมาโดยมีศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายสมชาย แสวงการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเป็นประธานในพิธี
Date for Reference : 27 May 05   [Details]
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดหมู่บ้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดหมู่บ้านพักชั่วคราวต้นแบบหมู่บ้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พร้อมกับวางศิลาฤกษ์อาคารหลบภัยแห่งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
    พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดหมู่บ้านต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก หมู่บ้านน้ำเค็ม ซึ่งจัดสร้างโดยกรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวจะเป็นบ้านแฝดที่มีความแข็งแรง แต่ถอดเก็บเอาไว้ใช้ได้ มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย สายไฟร้อยอยู่ในท่อ มีระบบน้ำดื่มแยกจากน้ำใช้ มีระบบน้ำเสียน้ำทิ้งที้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีการสร้างรั้วอันเป็นมาตรฐานใหม่ของหมู่บ้านชั่วคราว
Date for Reference : 31 Mar 05   [Details]
 

ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูจิตใจ ฯ
โครงการการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ (Project Recovery for Children of the Tsunami: Learning for Healing)
    มูลนิธิ “อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ รับผิดชอบร่วมกับมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, KIS International School, มูลนิธิบ้านฉุกเฉิน และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นโครงการนำร่องและเปิดดำเนินโครงการเป็นแห่งแรกแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ที่ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
Date for Reference : 25 Mar 05   [Details]
 

สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ ฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงรับเสด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน ในวโรกาสทรงประกอบพิธีเปิดโครงการการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 13.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเสด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน ในการประกอบพิธีเปิดโครงการการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ ณ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและคณะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จ
Date for Reference : 18 Feb 05   [Details]
 

ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิเด็กโลกเปิดโครงการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามิ
    มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวเปิดโครงการการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจเด็กต่างวัยที่ประสบภัยสึนามินำร่องใน 3 หมู่บ้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม ตึกสุทธาสา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
Date for Reference : 18 Feb 05   [Details]
 


Overall Activities Outcome Summary [All Accounts]
No Record

Weather Forecast

  • Today's Weather
  • Amount Of Rainfall by Province

  • Notification From Thai Meteorological Department

  • Warning News